Projekt Podpora nadaných žáků v JMK

Poradenské centrum

Prošlo Vaše dítě screeningem intelektového nadání pomocí diagnostického nástroje INVENIO nebo psychologickou diagnostikou v PPP? Byly Vašemu dítěti doporučeny rozvojové aktivity?  Máte otázky nebo nejasnosti v problematice intelektového nadání a rozvoje nadání?  

Pokud ano, jste tu správně.


 

Poskytujeme bezplatnou konzultační a informační činnost žákům a studentům (1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ), kteří:

Nabízíme:

Jedná se o konzultační činnost zaměřenou na problematiku testování žáků prostřednictvím standardizovaného diagnostického nástroje INVENIO (prescreening nadaných žáků ve 4. třídách ZŠ v JmK), poskytování informací o školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) a doplňkové vyšetření komplexní diagnostickou baterií Woodcock-Johnson IV (Mgr. Leona Winklerová).

V případě zájmu poskytneme informace o platném legislativním rámci souvisejícím s problematikou nadání v ČR. Doporučíme vhodné metody, formy a organizaci výuky, podpůrná opatření tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj nadání.

Poskytujeme informace o aktivitách JCMM se zaměřením na rozvoj intelektově nadaných žáků, doporučení na spolupracující školy v systému podpory nadání, organizace podporující rozvoj nadání, nabídky olympiád, soutěží a dalších volnočasových činností pro nadané, tipy na herní aktivity (online, offline, deskové hry, smart games) a vhodné publikace (odborné publikace, encyklopedie pro žáky, pracovní sešity).

Doplnění screeningového vyšetření INVENIO (4. třídy v JMK, informace zde) pro lepší nastavení rozvojových aktivit. Vyšetření provádíme jen v odůvodněných případech po individuální konzultaci výsledků screeningu.

  • Rodičovská skupina pro rodiče mimořádně nadaných dětí (MiND)

Rodičovství intelektově nadaných dětí může být obohacující, krásnou, ale i náročnou  zkušeností. Nabízíme bezpečný prostor pro diskuzi, podporu a možnost sdílet  každodenní zážitky, které prožíváte s vašimi dětmi. Na setkání je potřeba registrace. Setkání je vedeno psychology poradenského centra.

Poradenské centrum je pro Vás k dispozici každý pracovní den od 8:00 - 12:00 hod. , eventuálně dle individuální domluvy.

Konání jednotlivých akcí v Poradenském centru se řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády.
 

Kontakt

nadanijmk@jcmm.cz

Leona Winklerová (psycholog)
leona.winklerova@jcmm.cz
+420 702 088 934
 
 
Poradenské centrum funguje ve spolupráci s docentkou Šárkou Portešovou a jejími kolegy Michalem Jabůrkem a Ondřejem Strakou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Metodika Poradenského centra je k dispozici zdeKontaktováním Poradenského centra souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Pokud chcete vzít zpět udělený souhlas se zpracováním osobních údajů apod. napište na e-mail: nadanijmk@jcmm.cz.