5. Soutěžím

Termíny soutěžních kol

  • školní kola: únor – březen 2019
  • okresní kola: březen – duben 2019
  • krajské kolo: duben – do 15. května 2019
  • celostátní přehlídka: 14. – 16. června 2019, Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 397/5, 746 01, Opava

Jak vypadá obhajoba

V každém kole soutěže tě čeká obhajoba před odbornou porotou. Přišel čas tvou SOČku „prodat“.

Napřed tě čeká 8–10 minut dlouhá prezentace o tvé práci: Co bylo cílem, k čemu a jak jste došli, co se povedlo, jaké je praktické využití práce. Potom následuje asi 5 minut diskuze, kdy se tě porotci, ostatní soutěžící nebo i hosté budou ptát na detaily ohledně tvé SOČky. Celková doba obhajoby by neměla přesáhnout 20 minut, může to být ale méně i více podle zvážení předsedy poroty.

Nácvik obhajoby

Určitě si vyzkoušej obhajobu nanečisto, čím víckrát, tím lépe. Požádej školitele, učitele, kamarády i rodiče, aby si zahráli na přísné publikum. Nezáleží zase tolik na tom, že babička nerozumí detailům tvé SOČky. Může ti dát dobré rády: Že tě není slyšet, že stojíš zády k ní, že se pořád taháš za vlasy. Zjistíš, jak dlouho ti obhajoba trvá, odhalíš slabá místa prezentace, odhadneš, jaké otázky tě čekají, v neposlední řadě ze sebe významným způsobem setřeseš nervozitu.

Kdo je v komisi

Včas se podívej, kdo bude ve tvém oboru sedět v porotě. Před okresními i před krajským kolem je najdeš tady. Dopátrej si co nejvíce o jejích jednotlivých členech, ať jim můžeš ušít prezentaci na míru a připravit se na dotazy.

Podívej se na seznamy porotců pro jednotlivá kola