4. Dokončuju

Korektury

Během své práce přijdeš určitě na skvělé věci, o nichž budeš chtít při obhajobě mluvit. Proč pozornost komise odvracet směrem k překlepům a hrubkám? Při dokončování práce už pravděpodobně spoustu chybek neuvidíš, ani kdyby ti seděly na nose. Požádej kamarády, učitele nebo rodiče, aby ti pomohli s jazykovou korekturou. Nenech to na poslední chvíli, korektura není otázka jedné hodiny.

Přihláška

Po Novém roce je čas zjistit si ve škole, kdy a jak se přihlásit do soutěže a do školního kola SOČ. Neexistuje na to žádné pevné datum, každá škola má trochu jiný rozvrh. Učitelé ti poradí. Pokud se u vás školní kolo nekoná, obrať se na paní Antonovičovou z Lužánek.

Sazba práce

Neexistuje jediná správná cesta, jak SOČ vysázet a upravit k tisku. Co školitel, univerzita, fakulta, hodnotitel nebo učitel, to názor.

Pokud nejsi fanoušek LaTeXu a sázíš delší práci poprvé, určitě si na sazbu práce vyhraď dost času. Možná máte nějakou šablonu u vás na škole nebo ti něco poradí tvůj školitel. Neuděláš chybu se šablonou přímo pro SOČkaře, kterou pro tebe připravili v JCMM. Studenti z minulých dvou let si ji chválili, takže ji klidně použij, i pokud děláš SOČku po své vlastní ose. Jen nezapomeň uvést zdroj.

Sazbu SOČky si můžeš usnadnit

Plagiátorství

Za plagiátorství považujeme kopírování cizího textu nebo výsledků práce a jejich vydávání za vlastní. Je to také nepřesné citování použité literatury nebo opomenutí citací, i kdyby neúmyslné.

Plagiáty do akademického prostředí rozhodně nepatří. Jejich autorům hrozí vyloučení ze soutěže, možná problémy ve škole a každopádně ostuda.

Problematiku správného citování ti vysvětlí nejlépe tvůj školitel.