3. Píšu

Struktura práce

Se školitelem se domluv, jak bude práce vypadat, jaký si stanovíte harmonogram, jaké metody použijete, jak dosáhnete stanovených cílů, inspiruj se nějakou úspěšnou SOČkou… Určitě tuto část nepodceň, poraď se i s učitelem ve škole.

Tvůj postup by mohl vypadat asi takto:

 1. Výběr tématu. Nejdůležitější část.
 2. Výzkum tématu. Internet. Knihovny.
 3. Uspořádání získaných znalostí.
 4. Návrh časového plánu.
 5. Naplánování experimentu.
 6. Konzultace s profesionálem.
 7. Provedení experimentu.
 8. Analýza výsledků.
 9. Koncipování závěrů.

Obory

Strategie

SOČku budeš přihlašovat do jednoho z 18 oborů. Možná budeš na vážkách ve chvíli, kdy se téma bude pohybovat například na pomezí zdravotnictví a biologie.

Podle čeho si obor zvolit a ve kterém z nich je menší konkurence, aby tak tvoje práce měla lepší šanci, ti nejlépe napoví v Lužánkách nebo se obrať na paní Cibulkovou (pro obory 1–11) nebo na paní Tellerovou.

 1. Matematika a statistika
 2. Fyzika
 3. Chemie
 4. Biologie
 5. Geologie a geografie
 6. Zdravotnictví
 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 8. Ochrana a tvorba životního prostředí
 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 13. Ekonomika a řízení
 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 16. Historie
 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 18. Informatika

Konzultace

Konzultuj, ptej, se, choď za školitelem, piš mu, volej mu. A dělej to průběžně! Školitelé jsou vytížení a je třeba jim dát čas nebo jim prácí „dávkovat“. Žádný školitel si ještě nikdy nestěžoval na příliš aktivního studenta.

Naopak ale rozhodně nejsou nadšení ze SOČkaře, o němž tři měsíce nic neví a pak od něj dostanou do pošty desítky stran, na které student čeká reakci do tří dnů. Rád se ti bude důkladně věnovat, ale domluvte se na podmínkách, kdy a jak.