2. Vybírám

Výběr školitele

Měl už nějaké úspěchy v minulých letech?

O svém budoucím školiteli si zjisti co nejvíce. Vedl nějaké úspěšné SOČkaře v minulých letech? Zaobírá se tématem, které tě zajímá?

Znají ho starší spolužáci nebo učitelé?

Zeptej se také starších spolužáků nebo učitelů ve škole. Komunitu školitelů tvoří v Brně několik stovek vědců, kteří se středoškolákům pravidelně věnují. Je dost pravděpodobné, že tví učitelé mají přehled. Můžeš se také obrátit na paní Cibulkovou a něco ti určitě poví i Lucie Karmová z JCMM – každý rok zjišťují od “svých” SOČkařů, jak byli se školiteli spokojení.

Jak bude vypadat spolupráce se školitelem?

Zkus se se svým školitelem setkat nebo mu zavolat. Doptej se, jak spolu budete komunikovat. Budete spolu v laboratoři? Budete si psát e-maily, konzultovat přes Skype nebo Hangouts? Jak často? Často se jedná o velice vytížené lidi. Je docela důležité ujistit se už na začátku, kolik času chcete oba do práce investovat.

Výběr tématu

Jak zvolit téma

Prozkoumej terén. Nebudeš znovu vynalézat kolo? Dostaneš se k relevantním informačním zdrojům? Zvládneš rešerše v angličtině?

Kolik času chci práci věnovat

Ujasni si, jakou prioritu pro tebe SOČka má. Můžeš jí věnovat dvě hodiny týdně, ale i dvě hodiny denně, víkendy a prázdniny – záleží jen na tobě. Je ale k vzteku zjistit na začátku zimy, že tvoje práce mohla být úplně jinde, protože tě sice téma chytlo a jde ti to, ale přes autoškolu, taneční, klavír a skaut už prostě nejede vlak.

Dojíždění

Důkladně zvaž, jak náročné bude tvé téma ohledně dojíždění: do laboratoře, za školitelem, na sběr vzorků do terénu… Uděláš si čas? A budeš mít peníze na jízdné? Raději se zase zeptej i školitele, jaké jsou jeho představy.

Finance

Vazba, tisk

Není od věci si ohledně peněz promluvit s rodiči, protože SOČka přece jen něco stát bude. Tisk a vazba práce stojí obvykle do 1 000 korun, záleží na tom, kolik budeš mít v SOČce barevných obrázků a grafů.

Jízdné

Zvláště pokud nejsi z Brna, čeká tě asi dojíždění. Jsou to stokorunové položky, ale je lepší s tím počítat předem.

Materiál

Pokud je tvoje téma čistě teoretické, nebudeš si kromě tisku a dojíždění asi nic dalšího platit. Pokud ale pájíš, konstruuješ, modeluješ, prostě pokud máš praktickou práci, počítej s dalšími náklady. Může jít až o tisíce korun.

Podpora SOČ skrze JCMM

V Jihomoravském kraji každé jaro JCMM ve spolupráci se školiteli vypisuje témata, která dostanou od Jihomoravského kraje finanční podporu. Na materiál a tisk dostane každá z těchto prací až 20 000 korun. Jediné, co si pak musíš zaplatit, je jízdné.

SOČka financovaná přes JCMM?