Krok za krokem stručně

SOČKA KROK ZA KROKEM

Kromě termínů soutěžních kol neexistuje žádný pevně daný harmonogram.
Ale zhruba takto obvykle vypadá rozvržení roční práce na SOČce.

1. Zvažuju

 • Studuješ na střední škole v Jihomoravském kraji?
 • Máš chuť přicházet věcem na kloub?
 • Láká tě prozkoumat nějaké téma opravdu do hloubky?
 • Chceš zjistit, jestli by tě to těšilo i na vysoké škole?
 • Troufneš si prezentovat a obhajovat svou práci před odbornou porotou?
 • Chceš dělat něco navíc a baví tě soutěžit?
 • Prostě… Máš ambice?

Psát SOČku se vyplatí

Je jedno, jestli tě baví matematika, filozofie, architektura, biologie nebo něco úplně jiného. Několik měsíců budeš přemýšlet, bádat, psát, experimentovat, lámat si hlavu, přepisovat, konzultovat se školitelem. Možná nebudeš na konci zimy moc spát, možná budeš někdy tlouct hlavou o stěnu. Jasně, bude to náročné.

 • Získáš obrovský náskok před svými vrstevníky.
 • Naučíš se psát odborný text.
 • Seznámíš se s akademickým prostředím, vpluješ do vědecké společnosti.
 • Do životopisu si uděláš zářez, který ti pomůže získat stáž nebo práci.
 • Poznáš stejně zapálenou komunitu akčních lidí.
 • Bakalářská práce pro tebe jednou bude mnohem snazší než pro ostatní.
 • Možná přijdeš na něco, co ještě nikdo nevymyslel.
 • Dostaneš se na vysokou a/nebo mezi nadáče.

Nadáči – Program podpory nadaných studentů

V Jihomoravském kraji máme pro jihomoravské studenty SŠ specialitu: Pokud na krajském kole získáš v oborech 1–13 a 18 medaili, můžeš jít zdarma na testování do Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Pokud v celostátním kole zvítězíš, můžeš jít mezi “nadáče” rovnou a bez testování.

 • Staneš se členem skvělé party mladých vědců
 • Budeš s nimi jezdit na báječné společné akce: zážitkovky, exkurze, výlet do CERNu a spousta dalšího.
 • Do třeťáku na vysoké budeš dostávat 36 000 korun ročně na své sebevzdělávání.

Na vysokou bez přijímaček

Některé vysoké školy ti díky SOČce odpustí přijímačky. Ověř si, jak je to s obory, o nichž uvažuješ.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta: Přijímačky nejsou potřeba, pokud se zúčastníš celostátní přehlídky v oborech 01 – Matematika a statistika, 13 – Ekonomika a řízení a 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní obory.

Fakulta informatiky: Umístění na 1.–3. místě na okresním kole = přijímačky s plným počtem bodů.

Filozofická fakulta: Prominutí přijímaček pro některé obory za účast v celostátním kole.

Pedagogická fakulta: Pro některé obory a některá umístění.

Přírodovědecká fakulta: Záleží na zvoleném studiu a na tom, v jakém oboru byla tvoje SOČka.

Jak se do toho pustit

1. Nejsnazší je cesta s JCMM

V Jihomoravském kraji JCMM ve spolupráci se školiteli z brněnských univerzit, pracovišť AV ČR a inovativních firem každé jaro vypisuje témata, do nichž se můžeš v dalším školním roce pustit. Jednotlivé SOČky od Jihomoravského kraje dostávají peníze na laboratorní materiál, odměnu pro školitele nebo třeba tisk a vazbu práce.

Stačí se včas přihlásit na jedno nebo dvě témata a napsat školiteli motivační dopis tak, aby si ke spolupráci vybral právě tebe. JCMM podepíše s tebou i jednotlivými institucemi smlouvu o spolupráci. Ty tím získáš prověřeného školitele a podporu ze strany JCMM – dají pozor, aby všichni o všem věděli, budou v kontaktu s tvou školou, pomohou ti vyřešit případné problémy a zodpoví všetečné dotazy.

Podmínkou účasti je být studentem na střední škole v Jihomoravském kraji a dodat doporučení třídního učitele, aby na tvé škole věděli, že se chystáš psát SOČku a budou tedy pro tebe připravovat školní kolo obhajob.

2. Mám podporu ve škole

Na to, aby bylo možné psát SOČku, žádná smlouva potřeba není. Dost možná máš ve škole učitele, kteří za SOČky kopou a budou ti umět pomoct se sehnáním školitele i s tím, jak práci zdárně dotáhnout do konce. Prostě běž za svým školním koordinátorem a domluv se s ním.

3. Na naší škole o SOČ nikdo nic neví

Možná, že tvoje škola soutěži moc nefandí. Určitě se tím ale nenech odradit! Zkontaktuj se s Alenou Hynkovoupaní Antonovičovou z Lužánek. Poradí ti, kudy na to.

2. Vybírám

Výběr školitele

Měl už nějaké úspěchy v minulých letech?

O svém budoucím školiteli si zjisti co nejvíce. Vedl nějaké úspěšné SOČkaře v minulých letech? Zaobírá se tématem, které tě zajímá?

Znají ho starší spolužáci nebo učitelé?

Zeptej se také starších spolužáků nebo učitelů ve škole. Komunitu školitelů tvoří v Brně několik stovek vědců, kteří se středoškolákům pravidelně věnují. Je dost pravděpodobné, že tví učitelé mají přehled. Můžeš se také obrátit na pana Michala Kuňáka a něco ti určitě poví i Alena Hynková z JCMM – každý rok zjišťují od “svých” SOČkařů, jak byli se školiteli spokojení.

Jak bude vypadat spolupráce se školitelem?

Zkus se se svým školitelem setkat nebo mu zavolat. Doptej se, jak spolu budete komunikovat. Budete spolu v laboratoři? Budete si psát e-maily, konzultovat přes Skype nebo Hangouts? Jak často? Často se jedná o velice vytížené lidi. Je docela důležité ujistit se už na začátku, kolik času chcete oba do práce investovat.

Výběr tématu

Jak zvolit téma

Prozkoumej terén. Nebudeš znovu vynalézat kolo? Dostaneš se k relevantním informačním zdrojům? Zvládneš rešerše v angličtině?

Kolik času chci práci věnovat

Ujasni si, jakou prioritu pro tebe SOČka má. Můžeš jí věnovat dvě hodiny týdně, ale i dvě hodiny denně, víkendy a prázdniny – záleží jen na tobě. Je ale k vzteku zjistit na začátku zimy, že tvoje práce mohla být úplně jinde, protože tě sice téma chytlo a jde ti to, ale přes autoškolu, taneční, klavír a skaut už prostě nejede vlak.

Dojíždění

Důkladně zvaž, jak náročné bude tvé téma ohledně dojíždění: do laboratoře, za školitelem, na sběr vzorků do terénu… Uděláš si čas? A budeš mít peníze na jízdné? Raději se zase zeptej i školitele, jaké jsou jeho představy.

Finance

Vazba, tisk

Není od věci si ohledně peněz promluvit s rodiči, protože SOČka přece jen něco stát bude. Tisk a vazba práce stojí obvykle do 1 000 korun, záleží na tom, kolik budeš mít v SOČce barevnách obrázků a grafů.

Jízdné

Zvláště pokud nejsi z Brna, čeká tě asi dojíždění. Jsou to stokorunové položky, ale je lepší s tím počítat předem.

Materiál

Pokud je tvoje téma čistě teoretické, nebudeš si kromě tisku a dojíždění asi nic dalšího platit. Pokud ale pájíš, konstruuješ, modeluješ, prostě pokud máš praktickou práci, počítej s dalšími náklady. Může jít až o tisíce korun.

Podpora SOČ skrze JCMM

V Jihomoravském kraji každé jaro JCMM ve spolupráci se školiteli vypisuje témata, která dostanou od Jihomoravského kraje finanční podporu. Na materiál a tisk dostane každá z těchto prací až 20 000 korun. Jediné, co si pak musíš zaplatit, je jízdné.

SOČka financovaná přes JCMM?

3. Píšu

Struktura práce

Se školitelem se domluv, jak bude práce vypadat, jaký si stanovíte harmonogram, jaké metody použijete, jak dosáhnete stanovených cílů, inspiruj se nějakou úspěšnou SOČkou… Inspirovat se můžeš zde Určitě tuto část nepodceň, poraď se i s učitelem ve škole.

Obory

Strategie

SOČku budeš přihlašovat do jednoho z 18 oborů. Možná budeš na vážkách ve chvíli, kdy se téma bude pohybovat například na pomezí zdravotnictví a biologie.

Podle čeho si obor zvolit a ve kterém z nich je menší konkurence, aby tak tvoje práce měla lepší šanci, ti nejlépe napoví v Lužánkách nebo se obrať na pana Michala Kuňáka (pro obory 1–11) nebo na paní Tellerovou.

 1. Matematika a statistika
 2. Fyzika
 3. Chemie
 4. Biologie
 5. Geologie a geografie
 6. Zdravotnictví
 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 8. Ochrana a tvorba životního prostředí
 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 13. Ekonomika a řízení
 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 16. Historie
 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 18. Informatika

Konzultace

Konzultuj, ptej, se, choď za školitelem, piš mu, volej mu. A dělej to průběžně! Školitelé jsou vytížení a je třeba jim dát čas nebo jim prácí „dávkovat“. Žádný školitel si ještě nikdy nestěžoval na příliš aktivního studenta.

Naopak ale rozhodně nejsou nadšení ze SOČkaře, o němž tři měsíce nic neví a pak od něj dostanou do pošty desítky stran, na které student čeká reakci do tří dnů. Rád se ti bude důkladně věnovat, ale domluvte se na podmínkách, kdy a jak.

4. Dokončuju

Korektury

Během své práce přijdeš určitě na skvělé věci, o nichž budeš chtít při obhajobě mluvit. Proč pozornost komise odvracet směrem k překlepům a hrubkám? Při dokončování práce už pravděpodobně spoustu chybek neuvidíš, ani kdyby ti seděly na nose. Požádej kamarády, učitele nebo rodiče, aby ti pomohli s jazykovou korekturou. Nenech to na poslední chvíli, korektura není otázka jedné hodiny.

Přihláška

Po Novém roce je čas zjistit si ve škole, kdy a jak se přihlásit do soutěže a do školního kola SOČ. Přihláška do školního kola SOČNeexistuje na to žádné pevné datum, každá škola má trochu jiný rozvrh. Učitelé ti poradí. Pokud se u vás školní kolo nekoná, obrať se na paní Antonovičovou z Lužánek.

Sazba práce

Neexistuje jediná správná cesta, jak SOČ vysázet a upravit k tisku. Co školitel, univerzita, fakulta, hodnotitel nebo učitel, to názor.

Pokud nejsi fanoušek LaTeXu a sázíš delší práci poprvé, určitě si na sazbu práce vyhraď dost času. Možná máte nějakou šablonu u vás na škole nebo ti něco poradí tvůj školitel. Neuděláš chybu se šablonou přímo pro SOČkaře, kterou pro tebe připravili v JCMM. Klidně ji použij, i pokud děláš SOČku po své vlastní ose. Jen nezapomeň uvést zdroj. Můžeš využít také loga SOČ v křivkách.

Sazbu SOČky si můžeš usnadnit

Plagiátorství

Za plagiátorství považujeme kopírování cizího textu nebo výsledků práce a jejich vydávání za vlastní. Je to také nepřesné citování použité literatury nebo opomenutí citací, i kdyby neúmyslné.

Plagiáty do akademického prostředí rozhodně nepatří. Jejich autorům hrozí vyloučení ze soutěže, možná problémy ve škole a každopádně ostuda.

Problematiku správného citování ti vysvětlí nejlépe tvůj školitel.

.

5. Soutěžím

Jak vypadá obhajoba

Návod, jak vytvořit úspěšnou powerpointovou prezentaci

V každém kole soutěže tě čeká obhajoba před odbornou porotou. Přišel čas tvou SOČku „prodat“.

Napřed tě čeká 8–10 minut dlouhá prezentace o tvé práci: Co bylo cílem, k čemu a jak jste došli, co se povedlo, jaké je praktické využití práce. Potom následuje asi 5 minut diskuze, kdy se tě porotci, ostatní soutěžící nebo i hosté budou ptát na detaily ohledně tvé SOČky. Celková doba obhajoby by neměla přesáhnout 20 minut, může to být ale méně i více podle zvážení předsedy poroty.

Nácvik obhajoby

Určitě si vyzkoušej obhajobu nanečisto, čím víckrát, tím lépe. Požádej školitele, učitele, kamarády i rodiče, aby si zahráli na přísné publikum. Nezáleží zase tolik na tom, že babička nerozumí detailům tvé SOČky. Může ti dát dobré rády: Že tě není slyšet, že stojíš zády k ní, že se pořád taháš za vlasy. Zjistíš, jak dlouho ti obhajoba trvá, odhalíš slabá místa prezentace, odhadneš, jaké otázky tě čekají, v neposlední řadě ze sebe významným způsobem setřeseš nervozitu.

Kdo je v komisi

Omlouváme se, bohužel kvůli nařízení GDPR není v tuto chvíli možné zveřejnit seznamy hodnotitelů SOČ.

 

Příprava prezentace

Porotci museli přečíst spoustu prací a tvoje je jen jedna z nich. Můžeš mít skvělé výsledky sepsané bezchybnou češtinou v krásně vysázené SOČce, ale teď máš pár minut, aby tvoje práce porotce definitivně přesvědčila.

Jak správně a atraktivně prezentovat je hotová věda. Běžte na kurz, zeptejte se Google, prezentaci vylepšujte, zkoušejte to pořád dokola.

Co se může pokazit, se často pokazí, proto se připrav také na technické záludnosti prezentace. Měj s sebou vždy flashku s prezentací ve formátu PDF, stažená videa a animace, nejlépe i vlastní prezentér s nabitými baterkami nebo repráčky.

Úprava práce mezi koly

Špatný graf, hrubky v práci, odstavec beze smyslu, přes všechnu péči se to může stát. Úpravu práce mezi koly může doporučit i porota. Až ke krajskému kolu máž možnost SOČku dopilovat. Co s předělanou prací?

 1. Znovu ji vytiskneš (do okresního kolo 1×, do krajského kola 2×) a doneseš paní Antonovičové.
 2. Pošleš paní Antonovičové novou verzi i v elektronické podobě.

Více informací o obhajobách SOČ, přípravě POSTERŮ a přípravě na zahraniční soutěž najdete na www.soc.cz